Loading

کمپانی سونر

آموزش حرفه ای بازیگری

برای ثبت نام در کلاس های بازیگری کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۶۱۰۹۰۴ تماس بگیرید.

 

 

آموزش کارگردانی

برای ثبت نام در کلاس های کارگردانی کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۶۱۰۹۰۴ تماس بگیرید.

 

 

آموزش طراحی صحنه

برای ثبت نام در کلاس های طراحی صحنه کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۶۱۰۹۰۴ تماس بگیرید.

 

 

آموزش فن بیان و گویندگی

برای ثبت نام در کلاس های فن بیان و گویندگی کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۶۱۰۹۰۴ تماس بگیرید.

 

 

برای ثبت نام در کلاس های بازیگری کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۶۱۰۹۰۴ تماس بگیرید.

وبلاگ

فروش بلیط رویداد های ورزشی

خرید آنلاین بلیط رویدادهای ورزشی مختلف

فروش بلیط رویدادهای علمی

خرید آنلاین بلیط رویدادهای علمی شامل کنفرانس، همایش

فروش بلیط رویدادهای هنری

خرید آنلاین بلیط رویدادهای هنری شامل تئاتر، سینما، کنسرت

تهیه بلیط رویدادها و نمایش ها

با درنا تیکت بهترین نمایش ها را تماشا کنید.

گوگل مپ

تماس با ما

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?