کمپانی سونر

آموزش حرفه ای بازیگری

برای ثبت نام در کلاس های بازیگری کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۷۸۸۱۲۴ تماس بگیرید.

 

آموزش کارگردانی

برای ثبت نام در کلاس های کارگردانی کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۷۸۸۱۲۴ تماس بگیرید.

 

آموزش طراحی صحنه

برای ثبت نام در کلاس های طراحی صحنه کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۷۸۸۱۲۴ تماس بگیرید.

 

آموزش فن بیان و گویندگی

برای ثبت نام در کلاس های فن بیان و گویندگی کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۷۸۸۱۲۴ تماس بگیرید.

 

برای ثبت نام در کلاس های بازیگری کمپانی تئاتر و فیلم سونر می توانید به آدرس: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۳۶۲۲ و تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۷۸۸۱۲۴ تماس بگیرید.

وبلاگ

فروش بلیت رویداد های ورزشی

خرید آنلاین بلیت رویدادهای ورزشی مختلف

فروش بلیت رویدادهای علمی

خرید آنلاین بلیت رویدادهای علمی شامل کنفرانس، همایش

فروش بلیت رویدادهای هنری

خرید آنلاین بلیت رویدادهای هنری شامل تئاتر، سینما، کنسرت

تهیه بلیت رویدادها و نمایش ها

با سونر گیشه بهترین نمایش ها را تماشا کنید.

گوگل مپ

تماس با ما